1. Introductie kwadraatafsplitsen


2. Stap voor stap kwadraatafsplitsen


3. Kwadraatafsplitsen formeel en wiskundig


4. Kwadraatafsplitsen met een getal voor de x²


 5. Kruiselings vermenigvuldigen: gebroken vergelijkingen oplossen


 6. Cirkel vergelijkingen introductie x² + y² = r²


7. van gegeven punten naar vergelijking van een cirkel


8. Snijpunt van een lijn en cirkel


9. Een ander middelpunt dan de oorsprong: middelpuntsvorm


 10. De straal van de cirkel uitrekenen


11. Omschrijven naar middelpuntvorm met kwadraatafsplitsen


 12. Snijpunten van een lijn en een cirkel berekenen