1. Cirkel vergelijkingen introductie x² + y² = r²


2. van gegeven punten naar vergelijking van een cirkel


3. Snijpunt van een lijn en cirkel


4. Een ander middelpunt dan de oorsprong: middelpuntsvorm


 5. De straal van de cirkel uitrekenen


6. Omschrijven naar middelpuntvorm met kwadraatafsplitsen


 7. Snijpunten van een lijn en een cirkel berekenen