Lineaire formules worden veel gebruikt in de wiskunde. In deze lessenserie leer je hiermee werken. Ik wens je veel succes!


1. Introductie


2. Formule opstellen bij een tabel


Oefenopgaven 1: Formules opstellen bij een tabel


3. Formule opstellen bij een grafiek


Oefenopgaven 2: Formule opstellen bij grafiek


4. Formule opstellen bij een verhaal


Oefenopgaven 3: Formule opstellen bij een verhaal


5. Formule opstellen bij een horizontale lijn


6. Formule opstellen bij een verticale lijn


7. Formules met een recht evenredig verband


8. Formule opstellen door twee gegeven punten


Oefenopgaven 4: formule opstellen door twee gegeven punten


9. Formule opstellen van twee lijnen die loodrecht op elkaar staan


Oefenopgaven 5: Loodrecht op elkaar en door een punt


10. Formules met een gelijk hellingsgetal


11. Formules met hetzelfde startgetal: waaier