1. Goniometrie: introductie, naamgeving en instellingen


2. Een zijde berekenen met sinus


3. Een hoek berekenen met sinus


4. Een zijde berekenen met cosinus


5. Een hoek berekenen met cosinus


6. Een zijde berekenen met tangens


7. Een hoek berekenen met tangens