1. Introductie ontbinden in factoren: A × B = 0


2. Factor buiten haakjes halen, tweeterm ontbinden


Oefenopgaven 1: Tweetermen ontbinden


3. Som-product-methode, drieterm ontbinden


Oefenopgaven 2: Drietermen ontbinden niveau 1


Oefenopgaven 3: Drietermen ontbinden niveau 2


4. Vergelijkingen oplossen m.b.v. ontbinden in factoren


Oefenopgaven 4: Vergelijkingen oplossen niveau 1


Oefenopgaven 5: Vergelijkingen oplossen niveau 2


Oefenopgaven 6: Vergelijkingen oplossen niveau 3


Oefenopgaven 7: Snijpunten van grafieken berekenen