Les 1: Installeren en introductie programmeren

Les 2: De eerste tekeningen met de schildpad

Les 3: Opdrachten meerdere keren laten tekenen

Extra hulp en uitleg bij de opgaven 7 t/m 10 van hoofdstuk 3

Les 4: Werken met kleuren

Les 5: Het tellertje van het for-statement gebruiken en tekenen met meerdere schildpadden

Les 6: Zelf functies maken

Les 7: Figuur met ‘gemengde’ RGB-kleuren

Les 8: Meerdere bloemen tekenen met de functie bloem()