1. Balansmethode


2. Vergelijkingen oplossen met negatieve getallen


3. Vergelijkingen met breuken


4. Vergelijkingen met haakjes


 5. Coördinaten snijpunt berekenen van twee rechte lijnen.


6. Lineaire ongelijkheden oplossen


7. Rechte lijnen in de vorm px + qy = r


8. Schoorsteenmethode – Stelsel van vergelijkingen oplossen