1. Construeren: introductie


2. Middelloodlijn construeren


3. Middelloodlijnen in een driehoek construeren


4. Omgeschreven cirkel van een driehoek construeren


5. Middenparallel construeren


6. Hoogtelijn in scherphoekige driehoek construeren


7. Hoogtelijn in stomphoekige driehoek construeren


8. Deellijn of bissectrice construeren


9. Deellijnen in een driehoek construeren


10. Ingeschreven cirkel in een driehoek construeren


11. Zwaartelijnen construeren